Fuel Station in Brzeźnik

The gas station in Brzeźnik is located near Bolesławiec, by the national road number 94 to Zgorzelec. The fuel station offers all types of fuel to nearby residents and an excellent refueling and resting area for international trucks traffic. 24-hour service, all types of fuel including AD-bleu, a large parking and a bar with excellent on-site meals. It is a great place to stop for many drivers.

Kliencie rusza promocja „Klient poleca Klienta”, chcesz otrzymać 350 litrów gazu gratis, poleć swojego sąsiada. Druk ulotki do pobrania (tutaj)

Z ostatniej chwili Państwo rozpoczyna „luzowanie gospodarki”

Pomimo sytuacji nadzwyczajnej DragonGaz dostarcza gaz płynny do klientów bez zakłóceń. Nie wzrosły również ceny oferowanego produktu.

W związku z rosnącym popytem na gaz płynny i obniżeniem poziomów produkcji przez rafinerie obserwujemy systematyczny wzrost cen hurtowych propanu oferowanych przez producentów.

Rekomendujemy sprawdzenie stanów magazynowych gazu płynnego i dokonanie w razie potrzeby zakupu gazu płynnego w chwili obecnej.